Het is niet meer mogelijk om als klassiek muzikant te registreren. 

Musicus

Wanneer je als professioneel musicus in aanmerking zou willen komen voor de financiële ondersteuning door het Nationaal Podiumplan (NPP) dan moet je registreren als musicus. Wanneer je bent aangesloten, word je met je (Nederlandse) bankrekeningnummer in ons betalingssysteem geplaatst, zodat het NPP haar bijdrage aan je optreden rechtstreeks aan je kan uitbetalen.

Doe je een concert bij een podium dat is aangesloten bij NPP en heeft de ensembleleider het concert aangemeld (registratie van concerten kan alleen via de ensembleleider) dan kun je voor dit optreden in aanmerking komen voor een bijdrage van €160,- van het NPP.

Met behulp van deze regeling kun je dus als professioneel musicus een eerlijke vergoeding (volgens Fair Pay maatstaven) ontvangen voor je prestaties.

Alle aangesloten ensembles en concertpodia worden op de homepage geplaatst, zodat concertpodia en ensemble leiders kunnen raadplegen of een toekenning aan jou als musicus door het Nationaal Podiumplan mogelijk is.

Basisvoorwaarden

 • Je bent professioneel musicus en geregistreerd op dit platform.
 • De muziekformatie (registratie via de ensembleleider) en het concertpodium dienen zich tevens geregistreerd te hebben.
 • Het concert van het ensemble waarin je speelt bestaat uit maximaal 8 leden.
 • De ensembleleider heeft met het podium een overeenkomst gesloten waarin o.a. is vastgelegd dat het podium zelf een gage van minimaal €160,- (50% van de gagenorm) per musicus zal gaan uitbetalen.
 • Het podium dient entree te heffen voor het concert
 • Het concert vindt niet plaats tijdens een festival.
 • Na het concert wordt door de ensembleleider aangetoond dat het concert volgens alle voorwaarden van het NPP heeft plaatsgevonden d.m.v. foto’s en/of video’s.
 • De toekenning van het NPP bedraagt €145,- per musicus per concert en wordt binnen een maand na het optreden rechtstreeks uitbetaald aan de musicus. 
 • Je kunt tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2023 tot maximaal 15 gebruik maken van deze regeling.
 • Je bent als musicus langer dan 2 jaar professioneel actief en hebt in de 18 maanden voor 1 november 2022 minstens 6 concerten gegeven waarbij entree geheven werd.
 • Er is een openbaar online profiel beschikbaar met actuele speellijst, biografie en foto’s /video’s.
 • Er vindt geen toekenning plaats indien het beschikbare kwartaalbudget voor ondersteuning niet (meer) toereikend is.

Let op: Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage, moeten zowel het ensemble (via de ensembleleider) als het podium zich geregistreerd hebben en dient het concert plaats te vinden volgens de voorwaarden van het NPP (zie het Algemeen Reglement)