Het is niet meer mogelijk shows aan te melden voor de klassieke regeling.

Wat doet het Nationaal Podiumplan?

Het Nationaal Podiumplan wil een fundamentele bijdrage leveren aan de Nederlandse muziekcultuur. Dit door de ‘humuslaag’ van kleine essentiële podia met een klassieke-, hedendaagse-, kamermuziekprogrammering te verstevigen en te verduurzamen voor zowel het publiek als voor de musici. Hierbij wil het NPP stimuleren dat professionele musici een eerlijke betaling kunnen ontvangen voor hun prestaties (volgens Fair Pay maatstaven).

Het basisconcept

Het Nationaal Podiumplan (NPP) voorziet hierbij in een regeling zonder uitgebreide aanvraagprocedure. Het NPP kan de vergoeding voor een concert van de musicus aanvullen tot de actuele gagenorm van €320,-

Dit is mogelijk als een podium dat is aangesloten bij het NPP zelf minimaal de helft van deze gagenorm als bedrag voor het concert inlegt. De overeenkomst tussen het podium en het ensemble vormt hierbij de basis. Hierin wordt o.a. vastgelegd dat voor het optreden een minimale gage van €160,- (50% van de gagenorm) per musicus van toepassing is en dat het concert verder voldoet aan alle overige voorwaarden (zie voor de voorwaarden het Algemeen Reglement).

Het NPP reserveert dan voor dit concert de toekenning van €145,- per musicus.*
Nadat de ensemble leider heeft aangetoond dat het concert volgens de voorwaarden heeft plaatsgevonden, wordt de reservering door het NPP rechtstreeks op de (Nederlandse) bankrekening van de musicus overgemaakt.

Het Nationaal Podiumplan werkt ‘bottom-up’

De basis van het NPP is gebaseerd op een drietal pijlers:

  1. Het verstevigen van de reeds aanwezige podiuminitiatieven in het ‘informele’ podiumcircuit, zodat die zich verder kunnen ontwikkelen en van duurzame relevantie kunnen zijn voor het concertpodiumecosysteem.
  2. Het verleiden van bestaande culturele initiatieven om meer divers te gaan programmeren en het stimuleren dat diverse muzieksoorten meer ten gehore gebracht kunnen worden aan een divers en nieuw publiek.
  3. Het activeren van publiek, vrijwilligers, locaties en musici om gezamenlijk nieuwe podia op te zetten, in samenwerking met lokale en regionale derde partijen en met behulp van een beschikbaar gestelde financiële ondersteuning door NPP.

Stichting Nationaal Podiumplan is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80035345.