Het is niet meer mogelijk om als klassiek podium te registreren.

Podium

Wanneer je wilt dat de musici van jouw concerten in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning door het Nationaal Podiumplan (NPP) dan zou je het podium bij ons moeten moeten aanmelden. Na aanmelding wordt jouw podium vermeld op homepage als aangesloten podium. Hierdoor kunnen musici en ensemble leiders raadplegen of een bijdrage aan de musici aan een concert mogelijk kan zijn.

Een podium kan niet inloggen en ontvangt geen inlogcode. Het initiatief voor het aanmelden van concerten op een aangesloten podium, zodat de musici in aanmerking kunnen komen voor de bijdrage van het NPP, ligt geheel bij de betreffende ensembleleider van een formatie.

Basisvoorwaarden

 • Het podium is gevestigd in Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het podium sluit met de ensemble leider van de muziekformatie een overeenkomst waarin is vastgelegd dat het podium zelf een gage van minimaal* €160,- per musicus zal gaan uitbetalen. (50% van de gagenorm van €320,-).
 • Het concert is voor publiek openbaar toegankelijk en er wordt entree geheven.
 • Het podium/de locatie beschikt over gebruikelijke en toereikende faciliteiten voor zowel het publiek als voor musici.
 • Er wordt door het podium voldoende en toereikende promotie gemaakt voor het concert.
 • De toekenning van het NPP bedraagt €160,- per musicus per concert en wordt binnen een maand na het optreden rechtstreeks uitbetaald op de particuliere bankrekening van de musicus.
 • Aan de musici vindt geen financiële toekenning plaats wanneer het beschikbare kwartaalbudget voor de ondersteuning niet (meer) toereikend is.
 • Registratie staat NIET openen voor: Festivals; Podia die in totaal meer dan €50.000 aan subsidie ontvangen van de Gemeente en Provincie; Podia die lid zijn van VSCD en VNPF en indien de ‘Podiumstartregeling’ van het Fonds Podiumkunsten van toepassing is.
  (Op verzoek kan het bestuur in een individueel geval anders beslissen)
 • Podia die gebruik maken van de kleine SKIP-regeling (categorie 1) kunnen wel voor deze regeling in aanmerking komen.

* Dit betreft de minimale gage per musicus, er kan een hogere gage worden overeengekomen tot de bovengrens gesteld voor het NPP van € 580,- per musicus.

Let op: Zowel het ensemble (via de ensembleleider) als de individuele musici dienen zich te registreren zodat de musici gebruik kunnen maken van deze regeling.